Asvor Ottesen til minne

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 6. august 2003


Osvaldgruppas legendariske «Lilly», Asvor Ottesen, døde 9. juli 2003.

Ottesen ble født i Hamburg i 1911 og vokste opp i Trondheim hvor hun tok artium i 1931. I 1938 ble hun cand. jur og ansatt som advokatfullmektig hos Otto L. Johnsen og Ragnar Solheim. Samme år gikk hun inn i sabotasjeorganisasjonen Osvaldgruppa, den norske del av Ernst Wollwebers internasjonale sabotasjeorganisasjon mot Hitler-Tyskland.

Da Solheim gikk i dekning etter 9. april 1940 og Johnsen i april 1942, skjøttet Ottesen mye av advokatforretningene deres, hvilket ga god dekning for hennes illegale virksomhet. Da Osvaldgruppa på høsten 1941 under Asbjørn Sundes ledelse innledet samarbeid med den illegale politigruppen, ble Ottesen liaison til denne. Hun var med i flere aksjoner, blant annet utførte hun anslaget mot den tyske offisersbordell «Löwenbräu» («Humla») 19. august 1941. Hun var dermed Norges første og trolig eneste kvinnelige sabotør under andre verdenskrig. Senere utførte hun forarbeidene for en av de viktigste sabotasjeaksjonen under hele krigen, nemlig sprengingen av Statspolitiets hovedkvarter i Henrik Ibsensgt. 7, 21. august 1942. Umiddelbart før aksjonen ble hun «eksportert» til Sverige, hvor hun som jurist fikk ansettelse på Flyktningekontoret i Stockholm for resten av krigen. I tillegg til sitt generelle flykningarbeid, formidlet hun kontakter og pengestøtte til Osvaldgruppa og andre motstandsgrupper i Norge, i samarbeid med byfogd Harald Gram ved Sambandskontoret.

Etter freden ble Ottesen først ansatt i landssvikpolitiet, men fjernet derfra som ledd i det hun selv oppfattet som politisk utrenskning. Fra 1948 drev hun egen sakførerpraksis og var blant annet forsvarer for marineløytnant Per Danielsen, som etter politisk motivert politiforfølgelse ble tiltalt for spionasje i 1951, men frifunnet av lagmannsretten etter betydelig innsats fra Ottesen, gjennom en mye omtalt prosess og stor medieoppmerksomhet.

Etter krigen ble Ottesen gift med journalist Just Lippe, og aktiviserte seg sammen med ham i NKP. Hun førte advokatforretninger for en rekke av venstresidas organisasjoner, og sto under politiovervåkning i lange perioder som følge av dette. I sine senere år var hun engasjert med juridisk rådgiving på veldedig basis. Da minnesmerket over Osvaldgruppas falne endelig ble reist i 1993 i Oslos Østbanestasjon, som Osvaldgruppa hadde sprengt i 1942, var Asvor Ottesen aktivt med.