Feil om Osvald-org

av Lars Borgersrud

Publisert i Verdens Gang 30. mai 2009


Versto tar feil. Osvald-org ble oppløst.

I VG 16. mai skriver redaktør Olav Versto at Osvald-org «hadde til intensjon å fortsette etter frigjøringen» og utdyper dette slik: «Men da Moskva besluttet å legge gruppen i dvale høsten 1944 var det nok en baktanke at den kunne settes i aktivitet igjen i tilfelle en konflikt med vestmaktene etter at krigen med Tyskland var vunnet».

Forskningen viser tvert i mot at den sovjetiske kommandoen som ledet partisanene ga ordre om oppløsning. Asbjørn Sunde hadde brakt spørsmål om han skulle trappe opp virksomheten til Stockholm med kurer. Svaret kom i begynnelsen av juni 1944 og lød slik: «Oppløs organisasjonen».

Det finnes ingen kilder som gir dekning for noen annen intensjon, fortsettelse eller dvale, slik Versto skriver.

Noe annet er at dette ble brukt av norske hemmelige tjenester etter krigen. Det står Versto fritt å tro dette fortsatt, men ikke å presentere det som viten. Det stemmer heller ikke med det vi nå vet om Sovets krigspolitikk. Tvert i mot vet vi at de forholdt seg til at Norge var britisk okkupasjonssone. Derfor forfulgte ikke Den røde hær tyskerne lenger enn til Tana høsten 1944. De trengte styrkene mot Berlin. Partisankommandoen har dessuten lagt vekt på at Osvald-org hadde hatt store tap og at flere ofre var hensiktsløst når slutten nærmet seg.

Oppløsningen var reell og ble etterlevd av Sunde, selv om han synes det var bittert. Det som skjedde etter krigen har ikke noe med dette å gjøre. Men også der bør man forholde seg til faghistorien. Det er derfor vi har den.