Hagtvet, Titlestad og kildene

av Lars Borgersrud

Aftenposten 13. august 2021


4. august skrev jeg i Aftenposten om Bernt Hagtvets bruk av Stéphane Courtois’ bok Kommunismens svartebok fra 1997 i anledning Dag Solstads 80-årsdag. Jeg undret meg over at Hagtvet ikke hadde sett en rar opplysning fra Norge som Courtois ga.

Jeg påpekte også at det ikke er dekning for opplysningen i en bok av Torgrim Titlestad som ble oppgitt som kilde. Titlestad skriver i Aftenposten 9. august at dette ikke finnes i Courtois’ bok, og at min oversettelse «i beste fall» er «meget håpløs».

Jeg skal sitere den engelske teksten. Først når det gjelder Furubotns flukt fra Moskva i 1938, som Titlestad hevder ikke står i boken. Men på side 332, linje 3–4, står det: «Peder Furubotn, a former Comintern official who had worked i Moscow, and who had already eluded one such purge by escaping to Norway in 1938.»

Så om skuddvekslingen som Titlestad hevder «ikke er omtalt i boken». Følgende står på side 332, linje 16–18: «Furubotn himself had anticipated these Soviet-style tactics and barricated himself in his house with a few armed colleagues. Most of the military forces of the Norwegian Communist Party died in the ensuing gunfight.»

Mine sitater er fra den engelske 1999-utgaven av Harvard. Den er oversatt av Le livre noir du Communisme, utgitt av Robert Laffont i 1997. Sidetallet (332) var utelatt av Aftenposten i mitt opprinnelige innlegg.

Det er underlig at Titlestad benekter at dette eksempelet på kommunismens norske ofre faktisk står i Courtois’ bok. Og enda underligere at Hagtvet ikke stiller spørsmål ved en slik kildebruk.