Kommunisme og massedrap

av Lars Borgersrud

Aftenposten 1. oktober 2021


Mitt utgangspunkt i debatten med Bernt Hagtvet har vært å kritisere opplysninger om Norge som fremkommer i Stéphane Courtois svartebok om kommunismen. Denne boken står sentralt for Hagtvet. Istedenfor å svare på dette, forsøker Hagtvet å vri debatten til å dreie seg om at undertegnede ikke tar avstand fra «ideologisk motiverte massedrap» i det han kaller kommunistiske regimer.

Dette begrunner han videre med at massedrap er en sentral side av kommunistisk ideologi, og at kommunistisk ideologi med nødvendighet fører til massedrap. Enhver tilhenger av kommunistisk ideologi er derfor ansvarlig for massedrap i hans øyne. Dette rammer selvfølgelig da også Marx' kritiske analyse av kapitalismen, som er grunnlaget for alle avarter av kommunistisk ideologi. Som følge av denne tankerekken er han ikke snauere enn at han 7. september hevder at undertegnede er villig til å drepe av ideologiske årsaker.

Det kan virke som at Hagtvet er hevet over vanlig folkeskikk.