Motstandsmannen

av Lars Borgersrud og Morten Conradi

Publisert i Klassekampen 7. oktober 2011 og Ringerikes Blad 23. september 2011


Leif Kjemperud (1921–2011) døde 19. september, nesten 90 år gammel. Leif vokste opp på Nymoen ved Hen på Hønefoss. Under krigen kom han inn i miljø med radikale ungdommer på nordre Ringerike. Leif organiserte illegale skirenn og spredde illegale aviser.

Etter hvert fikk han opplæring i sabotasje gjennom Osvald-organisasjonen i Buskerud. Ungdommene organiserte seg i sabotasjegrupper på Vågård, Viul og i Haugsbygda. Våren og sommeren 1944 saboterte de tre gruppene jernbanebruer og fabrikker på Ringerike. Gestapo arresterte over 70 på Hønefoss i dagene etterpå. 6 ble skutt, blant dem leder av Hønefoss faglige Samorganisasjon og tre fra sabotasjegruppene. Høsten 1944 gikk Leif Kjemperud over i Pelle-gruppa med base på Krokskogen. Gruppens største bragd var sprengningen av seks skip på Aker og Nylands mekaniske verksteder i november 1944. Kjemperud ledet gruppen som skaffet 800 kilo dynamitt fra et lager utenfor Hønefoss. Arbeiderne på Nyland og Aker smuglet inn dynamitten. Pelle-gruppa ble avslørt og revet opp av tyskerne. Igjen kom Leif seg unna. Den siste krigsvinteren kom han tilbake til Vågård-gruppa.

Leif Kjemperud ble rikskjent i fjor da han uttalte at han ikke ønsket å motta Krigskorset for sin krigsinnsats så lenge Norge deltar i okkupasjon av Afghanistan. I vinter tok han til orde mot plassering av Max Manus-monumentet på Aker Brygge. Leif Kjemperuds navn er uløselig knyttet til Skrubbheim, den gjenoppbygde sabotasjeforlegningen nord for Hønefoss hvor Vågård-gruppa og tre russiske krigsfanger lå den siste krigsvinteren. Hvert år arrangeres seminar og besøk av skoleklasser på Skrubbheim. At Skrubbheim i dag har nasjonal betydning som krigsminne, er ikke minst takket være innsatsen til Kjemperud. Vi er mange som i takknemlighet vil huske og savne Leif Kjemperud.