Sludder og vås?

av Lars Borgersrud

Publisert i Aftenposten 18. oktober 2007


«Sludder og vås» hevder Arvid Bryne til min påpekning i Aftenposten 17. oktober om at Østring ikke snakker sant om hva han gjorde under felttoget i 1940.

Etter krigen ble det hevdet av mange tidligere NS-folk og også flere historikere at ledende NS-folk opptrådte lojalt under felttoget. Dette ble del av en viktig historikerdebatt om felttoget etter krigen. At flere NS-folk faktisk ble arrestert, mistenkt for spionasje, ble avvist som utslag av rykter. Det var også vanskelig å fremskaffe bevis, og den gang hadde man bare sparsommelige opplysninger fra tyske arkiver. I Østrings tilfelle foreligger det altså faktisk et skriftlig bevis fra hans egen hånd. Hans militære etterretningsrapport, som endte hos general Engelbrecht, er et vitnesbyrd om at han opptrådte alt annet enn lojalt. Dette har også Bryne visst, ettersom det er dokumentert i detalj i den litteraturen han oppgir bak i boken. At det likevel ikke ble berørt, er kritikkverdig, hvilket har vært mitt poeng i kommentaren til boken.