Var det likebehandling?

av Lars Borgersrud

Publisert i Dagsavisen 3. februar 2017


Kjetil Henriksen og Sindre Weber har blitt kritisert for ikke å svare for seg etter deres «nei» til nye krigsdekorasjoner. I disse dager sender de nokså like svar med tittelen «Feil om krigsdekorasjoner» til ulike aviser. I disse innleggene skriver de hvor vanskelig dette er. Men de unngår omhyggelig den prinsipielle hovedkritikken, som kan oppsummeres i korte punkter slik:

I Dagsavisen 31.1. kommer de endelig med en innrømmelse. De skriver at «… en åpning for å dekorere uavhengige sabotører vil medføre at Milorgs sabotører må behandles på samme måte.» Eller omskrevet: da kan de ikke lenger bruke en urett mot noen som grunn for en urett mot andre.

En god illustrasjon på at det de leter etter, er begrunnelser for å si «nei», ikke rettferdighet.