English ||| Liste over publikasjoner

Lars Borgersrud, historiker
Født 1949 i Fredrikstad, avla doktorgrad i moderne historie ved Universitetet i Oslo 1995, cand. philol. ved Universitetet i Bergen 1975, ansatt Universitetet i Oslo 2001–2004, statsstipendiat til 2016.

E-post: lars.borgersrud@online.no – Telefon: +47 481 70 244

Lagt ut 2023

Sentrale forskingsfelt

Pågående prosjekter

Publikasjoner

Du kan åpne og laste ned bøker og artikler som er tilgjengelige på lista nedenfor ved å klikke på den tittelen du ønsker. Tekstene legges ut suksessivt fra 2016, og det vil ta litt tid før alt er lagt inn. Alt som er tilgjengelig (blåfarget) på denne lista, kan lastes ned gratis. Øvrige titler (med vanlig skriftfarge) er for tida ikke tilgjengelig fordi de fortsatt er i salg. Det samme gjelder noen eldre artikler som ennå ikke er hentet fram.


Lars Borgersrud (born 1949 in Fredrikstad), historian PhD from University in Oslo 1995, Phil.cand. at University in Bergen 1995, employed at University of Oslo 2001–2004, Government Research Fellow until 2016.

E-mail: lars.borgersrud@online.noTelephone: +47 481 70 244.

Central areas of my research

Ongoing projects

Publications

You may open and downlowd any available item on the list below by clicking on the selected title. The list will be available successively onwards from 2016, but it will take some time before it is complete. You can free of charge copy and download any books and articles available on this list (coloured blue). Some items are not available because they are still in sale in bookshops or not yet picked up from historical archives.


Publikasjoner

1) Andre verdenskrig og mellomkrigstid. The Second World War and prewar years

2) Kald krig og krigsbarn. Cold War and War Children

3) Fascisme og militarisme før krigen. Prewar fascism and militarism

4) Andre emner. Other subjects

5) Tidsskriftsartikler og andre artikler. Periodica and daily publications

6) Innlegg og anmeldelser. Papers, articles and reviews

7) Jubilanter og nekrologer. Jubilees and obituaries

8) Noen historiske intervjuer. Interviews.